Facebook

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

На 23 ноември 2016г. се проведе събрание на представителите на родителите на ученици от СУ "Св. Климент Охридски", на което беше избран обществен съвет към училището в следния състав:

  1. Кристина Диманина – председател
  2. Цветелина Карналова - секретар
  3. Дияна Милова
  4. Красимира Дамянова
  5. Галина Стоянова - представител на Община Пещера

Резервни членове:

 

  1. Борислава Атанасова Малечкова
  2. Васвие Байрамалиева Мехмедова
  3. Галина Василева Траянова
  4. Стелиана Ангелова Лазарова

5.Диана Балканджиева- представител на Община Пещера