Facebook
СУ Свети Климент Охридски
Средно училище в град Пещера

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

На 23 ноември 2016г. се проведе събрание на представителите на родителите на ученици от СУ "Св. Климент Охридски", на което беше избран обществен съвет към училището в следния състав:

  1. Кристина Диманина – председател
  2. Цветелина Карналова - секретар
  3. Дияна Милова
  4. Красимира Дамянова
  5. Галина Стоянова - представител на Община Пещера

Резервни членове:

 

  1. Борислава Атанасова Малечкова
  2. Васвие Байрамалиева Мехмедова
  3. Галина Василева Траянова
  4. Стелиана Ангелова Лазарова

5.Диана Балканджиева- представител на Община Пещера