Facebook

История на училището

През 1907 година шестима учители, водени  от директора Рачо Божков поставят с тридесет ученици началото на Пещерската смесена гимназия, която се превръща в образователен  център за немалък регион, обхващащ: Брацигово, Чепино, Девин, Кричим, Перущица, Ново село…

 

Една след друга се нижат учебните години, променят се времената и задачите, които стоят пред училищния колектив, но остава трайна във времето амбицията в гимназията да витае духът на народните стремления, да се почита новото и перспективното  в педагогическата практика, да се дава простор на ученическото и учителското творчество, да се формира интелигенцията на града, училището да  има принос в духовността на България и Европа.


Пещерската гимназия винаги е била в крак с времето. В нашето училище за пръв път в града се откриват математически и музикални паралелки, паралелки с хуманитарен профил, с интензивно изучаване на западен език, с ранно чуждоезиково обучение, паралелки с предпрофесионална и професионална подготовка /мениджър със средна европейска квалификация/ и профилирано обучение по туризъм и информационни технологии.

 

Училището е дало средно образование на 4529 ученици. Възпитаници на училището са 3 министри, 35 професори, 7 доценти, доктори на науките, 5 ректори на ВУЗ и цяло съзвездие видни дейци на науката, културата, спорта, политиката, бизнеса и други области на живота.