Facebook

Екип на училището

 

 

СПИСЪК

 

на персонала в СУ „Свети Климент Охридски“

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Длъжност

1.      

Павлинка Антониева Шопова - Начкова

директор, преподавател Английски и немски език

2.      

Иван Филчев Филчев

заместник-директор, преподавател Информатика и ИТ

3.      

Ана Иванова  Христова

старши  учител по АЕ

4.      

Анастасия  Викторова Мераклиева     

старши учител Физика и астрономия, Математика

5.    

Анастасия Костадинова Москова      

старши  учител целодневна организация на учебния ден I-IV клас

6.

Анета Гергова Коралиева

главен  учител начален етап на образование

7.      

Валентин Иванов Стоянов        

старши  учител БЕЛ

8.      

Георги Иванов Шопов

учител ФВС

9.     

Гинка Атанасова Григорова

старши  учител начален етап на образование

10.   

Гергана Веселинова Ангелчова

учител География и икономика, История и цивилизация,

11.   

 Мария Михайлова Атанасова

старши  учител Информатика и ИТ

12.   

Милена Георгиева Балтаджиева         

старши  учител Изобразително изкуство

13.   

Михаил Илиев Паев

учител целодневна организация на учебния ден V-VII клас

14.   

Надя Цветанова Петкова        

учител целодневна организация на учебния ден I-IV клас

15.   

Нели Илиева Славова             

 старши  учител БЕЛ

16.   

Нина Иванова Русанова          

учител Музика

17.   

Нина Пейчинова Михайлова    

старши  учител целодневна организация на учебния ден I-IV клас

18.     

  Десислава Миндова

 учител АЕ

19.    

Пенка Василева Параскова

старши  учител целодневна организация на учебния ден I-IV клас

20.    

Петя Иванова Георгиева                     

старши  учител Биология и ЗО

21.

Ружка Георгиева Вранчева

старши  учител ФВС

22. 

Силвия Борисова Фиданова

учител АЕ

23.   

Славка Стефанова Чанакчалиева

учител Информатика и ИТ

 24.   

София Георгиева Якимова      

старши  учител Математика и ИТ

25.   

Татяна Милчева Стаменова                

старши  учител начален етап на образование

26.   

Христина Костадинова Хаджиева

старши  учител История и цивилизация, География и икономика

 27.  

Цветана Иванова Иванова                  

старши  учител начален етап на образование

28.  

Цветка Павлова Петкова                     

старши  учител БЕЛ

29.   

Цонка Петрова Симеонова                  

старши  учител Математика и ИТ

30 

Юсуф Ахмедов Мехмедов       

старши  учител Информатика и ИТ

31.   

Цветана Кънчева

счетоводител

32.   

Екатерина Димитрова

ЗАС,Касиер

33.   

Марияна Кандева

домакин

34.   

Павел Гърдев

работник подръжка

35.   

Юри Аврамов

огняр

36.   

Емине Халил

хигиенист

37.   

Мариана Юнакова

хигиенист

38.   

Райна Гюзелева

хигиенист

39.   

Сезгин Веиз

хигиенист