Facebook

Ученически съвет

   Ученическият съвет при СУ „Свети Климент Охридски” гр. Пещера е създаден през 2008г. Основната му задача е да събира, обменя и популяризира  мненията и идеите на учениците. Участниците в съвета-  млади и изобретателни, имат за цел да бъдат полезни на себе си и на училището, а надеждите им са: “ ЗАЕДНО да  превърнем училището в желана територия на ученика! “Дали е възможно...?!?! Това е труден въпрос, на който дори и най-големият оптимист би се затруднил да отговори. Ученическият съвет има правото и задължението да действа в такова сътрудничество с училищното настоятелство, ръководството на училището и педагогическия съвет, че да съумее да направи и по-приятно, и по-полезно времето прекарано в СУ „Свети  Климент Охридски” гр. Пещера.

    За  годините  на своето съществуване Ученическият съвет успя да създаде правила за работата си,  да направи план за дейностите си и да създаде свои традиции,към които се придържа и спазва. Успехите в работата му се дължат не само на настоящите му членове.Без подкрепата и разбирането на учителите и  ръководството на училището,инициативите на Ученически съвет не биха били толкова обхватни и стойностни,каквито са днес.

 Училищният ученически съвет е организация, чиято дейност е свързана с вземане на решения относно учениците и извънучебните дейности. Тези решения се представят пред Ръководството на СУ „Свети Климент Охридски” гр. Пещера, Педагогическия съвет и Училищното настоятелство. В този смисъл основна цел на УС е да осъществява комуникация между учениците от една страна и горепосочените институции от друга.

Ръководство на УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

при СУ ”Свети Климент  Охридски” за 2017/2018 г.  

Председател – Ясемин Мехмедова

Заместник-председател – Алис Зонева

Секретар – Яна Тодорова

5а клас
1.Габриела Миндова
2.Даниела Дончева
3.Михаела Батаклиева
 
5б клас
4.Евгения Станоева
5.Мариела Тинева
6.Мариела Кътева
7.Мария Колчагова
8.Надежда Иванова
 
6а клас
9.Петър Доспатлиев
10.Иван Лазаров
11.Мирем Серова 
12.Иванка Хамамджиева
13.Мариам Траянова
 
6б клас
14.Антон Банков
15.Борислав Дечев
16.Емилиан Аликовски
17.Йорданка Динчева
 
7а клас
18.Ивет Кузева
19.Василена Присадова
20.Маргарита Дерменджиева
21.Десислава Тимева
22.Мария Младенова
 
7б клас
23.Десислава Кондакова
24.Евгения Симеонова
25.Благой Кълвачев
 
8 клас
26.Адриана Кехайова
27.Никола Диманин
28.Димитър Янушев 
 
9 клас
29.Нигяр Аликова
30.Яна Тодорова
31.Сафие Арифова 
32.Гергана Зоин
33.Теодор Попов
 
10 клас
34.Васил Мадин
35.Велко Рангелов
36.Николай Николов
 
11 клас
37.Йорданка Цветкова
38.Цветелина Христозова 
 
12 клас
39.Ясемин Мехмедова
40.Катерина Таскова
41.Елис Зонева