Facebook
СУ Свети Климент Охридски
Средно училище в град Пещера

Заповед за определяне на училищна комисия по прием в 8 клас