Facebook

Учредяване на ОС

УВАЖАЕМИ ДАМИ  И ГОСПОДА,

 Във връзка с чл. 265, ал. 1 от ЗПУО ръководството на учиището Ви кани на събрание за учредяване на Обществения съвет, което  ще се състои на 23.11.2016 г. от 17,30 ч. в учителската стая на СУ «Св. Кл.Охридски», град Пещера, ул. „Димчо Дебелянов“ № 4 при следния дневен ред:  

  1. Запознаване с дейността на обществения съвет
  2. Избор на членове и председател на Обществения съвет

 

С уважение,

 МАРИЯ АТАНАСОВА

 Директор на СУ „Св. Климент Охридски, град Пещера

Учредяване на ОС - Изображение 1