Facebook

ПРОДЪЛЖАВАТ ИЗЯВИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ В КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ ПО ПРОЕКТ „ШАРЕНИ МЪНИСТА“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

В изпълнение на Дейност 4 „Всеки има талант“ по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С02 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, в Средно училище „Св.Климент Охридски“ гр.Пещера през учебната 2018/2019г. са  сформирани 6 клуба по интереси, в които учениците ще изявят своите таланти.

              

               Общо 39 ученици участват в клубовете по интереси  „Знайко-многознайко“, Клуб за китара „Стената“, „Природата и аз“, „Играй и се забавлявай“, ателие „Творилницата“ и „Обучение на децата да танцуват“.         

               Бенефициент на предоставената безвъзмездна финансова помощ е Община Пещера, като проектът се изпълнява в партньорство със Сдружение „Асоциация образователно лидерство“ гр. София и училищата в гр.Пещера.

 

Общата стойност на проекта е в размер на 665 659.59 лв.

      Проектните дейности се изпълняват 30 месеца -  до 23.07.2019 г.

ПРОДЪЛЖАВАТ ИЗЯВИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ В  КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ ПО ПРОЕКТ „ШАРЕНИ МЪНИСТА“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 - Изображение 1ПРОДЪЛЖАВАТ ИЗЯВИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ В  КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ ПО ПРОЕКТ „ШАРЕНИ МЪНИСТА“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 - Изображение 2